Wirtualny bieg po Święcelnik Wójta Gminy Mszana 22.06-05.07.2020r

Drodzy uczestnicy

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusiła na nas pewne zmiany. Zakładaliśmy, że we wrześniu będziemy mogli wszyscy razem pobiec po Święcelnik. Jednak organizacja imprezy dla 200 osób w tradycyjnym trybie jest pod ogromnym znakiem zapytania.

Dlatego postanowiliśmy całkowicie odejść od tradycji.

Tegoroczny Bieg Po Święcelnik odbędzie się wirtualnie, w dogodnym dla Was miejscu i czasie
(o ile zachowacie terminy zgodnie z zaktualizowanym regulaminem).

Warunkiem jest udokumentowanie wybranej wcześniej trasy (5km; 10km lub nordic walking 5km) i przesłanie na nasz adres e-mailowy zdjęć, printscreenów, filmików z trasy i co najważniejsze uzyskanych czasów (najpóźniej do 05.07.2020).

Wszyscy którzy zgłoszą swój udział i prześlą do nas dokumentację będą mogli odebrać pakiet startowy, najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni.

Liczymy na waszą kreatywność w dokumentowaniu dokonań. Najbardziej zwariowany pomysł również planujemy nagrodzić 😉

Nie zapomnijcie wypełnić oświadczeń, wystarczy wysłać do nas skan z podpisanym dokumentem.

Pobiegnijmy razem, poruszajmy się, spróbujmy swoich sił
i miejmy z tego mnóstwo frajdy 😀

REGULAMIN

Wirtualnego Biegu po Święcelnik

Wójta Gminy Mszana

 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem III Biegu po Święcelnik Wójta Gminy Mszana jest Gminny Ośrodek Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi przy ulicy Szkolnej 17a, 44-323.

 • CELEM IMPREZY JEST:
 • Kultywowanie tradycji regionalnej
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego
  i amatorskiego
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, z zachowaniem panujących obostrzeń i zasad bezpieczeństw a w czasie panującej pandemii.
 • TERMIN I MIEJSCE
  • Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na  dystansach  5 km i 10 km oraz nordic walking 5 km.
  • Bieg można zrealizować w terminie od 22.06.2020 do 5.07.2020 r.
  • Jeśli uczestnik nie może zrealizować biegu w w/w terminie proszony jest o  kontakt indywidualny z organizatorem poprzez maila: biuro@gos.mszana.finn.pl
 • ZASADY BIEGU

Należy w terminie  od 22.06 do 05.07.2020 r. pokonać dystans  5 km, 10 km lub nordic walking
5 km według zadeklarowanego uczestnictwa. Nie ma możliwości zmiany dystansu.

 • ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA
  • Dzieci i młodzież startują pod opieką osób dorosłych.
  • Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.
 • POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU
  • Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może
   to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.
  • Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka/– należy wysłać mailem
   na adres mailowy biuro@gos.mszana.finn.pl w  nieprzekraczalnym terminie do 05.07.2020 TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ: III Bieg po Święcelnik, Imię nazwisko, miejsce zamieszkania
  • Brak przesłanego wyniku w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania pakietu startowego.
  • Pakiet startowy można odebrać tylko i wyłącznie osobiście w dniach 15.07 i 16.07 na obiekcie sportowym w Połomi przy ul. Centralnej 83 A. Nie ma możliwości wysyłki pakietu startowego.
  • W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, istnieje możliwość wysyłki zdjęcia zegarka/krokomierza potwierdzające wykonanie biegu.
 • KLASYFIKACJA I NAGRODY
  • Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 05.07.2020) opublikujemy na stronie głównej gosmszna.pl – listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu.
  • Lista  pojawi się maksymalnie do dnia 14.07.2020r
  • Tylko osoby na liście otrzymają pakiet startowy.
  • Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

Na dystansie 5 km:

 • K0 (kobiety), M0 (mężczyźni) ( rocznik 2008-2003)
  • K1, M1 (rocznik 2002-1981)
   • K2, M2 (rocznik 1980-1961)
   • K3, M3 (rocznik 1960 i starsi)

  Na dystansie 10 km:

 • K0 (kobiety), M0 (mężczyźni) (rocznik 2002-1981)K1, M1 (rocznik 1980-1961)K2, M2 (rocznik 1960 i starsi)

  Na dystansie 5km nordic walking

 • K, M bez kategorii wiekowej
 • NAGRODY
  •  Nagrody w klasyfikacjach wiekowych na dystansie 10 km i 5 km za miejsca 1-3.
  • Nagrody w klasyfikacji Najszybszy Mieszkaniec/Mieszkanka Gminy Mszana na dystansie
   10 km i 5 km
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
   w zawodach.
  1. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  1. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.