Obiekt sportowy w Połomi

ul. Centralna 83A, 44-323 Połomia